• سفره قلمکار طرح مخصوص کد 10023

  سفره قلمکار طرح مخصوص

  سفره قلمکار با داشتن طرح های زیبا و کیفیت عالی زینت بخش خانه های ایرانی شده اند و در 2 مدل گرد و چهارگوش مخاطبان خاص خود را دارند. از پارچه های قلمکار در تهیه رومیزی ، روتختی سفره، سجاده، بقچه، کیف، روسری، دستمال، شال گردن و روفرشی استفاده می شود. در این بین سفره قلمکار سهم بسزایی دارد و به علت داشتن جلوه های ویژه در حضور مهمان موجب تعقیر حال و هوای محیط کار شما می شود و به زینت میزهای کوچک می افزاید.

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۱,۰۰۰ تومان
 • سفره قلمکار طرح مخصوص کد 10022

  سفره قلمکار طرح مخصوص

  سفره قلمکار با داشتن طرح های زیبا و کیفیت عالی زینت بخش خانه های ایرانی شده اند و در 2 مدل گرد و چهارگوش مخاطبان خاص خود را دارند. از پارچه های قلمکار در تهیه رومیزی ، روتختی سفره، سجاده، بقچه، کیف، روسری، دستمال، شال گردن و روفرشی استفاده می شود. در این بین سفره قلمکار سهم بسزایی دارد و به علت داشتن جلوه های ویژه در حضور مهمان موجب تعقیر حال و هوای محیط کار شما می شود و به زینت میزهای کوچک می افزاید.

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۱,۰۰۰ تومان
 • سفره قلمکار طرح مخصوص کد 10017

  سفره قلمکار طرح مخصوص

  سفره قلمکار با داشتن طرح های زیبا و کیفیت عالی زینت بخش خانه های ایرانی شده اند و در 2 مدل گرد و چهارگوش مخاطبان خاص خود را دارند. از پارچه های قلمکار در تهیه رومیزی ، روتختی سفره، سجاده، بقچه، کیف، روسری، دستمال، شال گردن و روفرشی استفاده می شود. در این بین سفره قلمکار سهم بسزایی دارد و به علت داشتن جلوه های ویژه در حضور مهمان موجب تعقیر حال و هوای محیط کار شما می شود و به زینت میزهای کوچک می افزاید.

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • سفره قلمکار طرح مخصوص کد 10013

  سفره قلمکار طرح مخصوص

  سفره قلمکار با داشتن طرح های زیبا و کیفیت عالی زینت بخش خانه های ایرانی شده اند و در 2 مدل گرد و چهارگوش مخاطبان خاص خود را دارند. از پارچه های قلمکار در تهیه رومیزی ، روتختی سفره، سجاده، بقچه، کیف، روسری، دستمال، شال گردن و روفرشی استفاده می شود. در این بین سفره قلمکار سهم بسزایی دارد و به علت داشتن جلوه های ویژه در حضور مهمان موجب تعقیر حال و هوای محیط کار شما می شود و به زینت میزهای کوچک می افزاید.

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • سفره قلمکار طرح مخصوص کد 10004

  سفره قلمکار طرح مخصوص

  سفره قلمکار با داشتن طرح های زیبا و کیفیت عالی زینت بخش خانه های ایرانی شده اند و در 2 مدل گرد و چهارگوش مخاطبان خاص خود را دارند. از پارچه های قلمکار در تهیه رومیزی ، روتختی سفره، سجاده، بقچه، کیف، روسری، دستمال، شال گردن و روفرشی استفاده می شود. در این بین سفره قلمکار سهم بسزایی دارد و به علت داشتن جلوه های ویژه در حضور مهمان موجب تغییر حال و هوای محیط کار شما می شود و به زینت میزهای کوچک می افزاید.

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان

Main Menu