تماس با ما
فروشگاه من

هدف کلی از تاسیس این مجتمع ایجاد اولین بازار بین المللی  فرش درجنوب کشور جهت معرفی توانمندی های این صنعت بزرگ میباشد تا این مرکز بتواند شکوه فرش ایرانی را به نحوی متمایز در معرض دید بازدید کنندگان داخلی و خارجی یه نمایش بگذارد.

فرش ایران به عنوان دومین پرچم رسمی کشورمان در جهان شناخته میشود لذا در طراحی فضای داخلی مجتمع فرش زندیه تلاش گردید ؛ برای اولین بار اقلیم های مختلف فرش ایران از تبریز ، کاشان ، قم ، کرمان ، مشهد ، شیراز ُ، اصفهان ، اردکان ، بلوچی و عشایری و حتی فرشهای پتینه و نقوش مدرن و …. به نحوی متفاوت و جذاب معرفی گردد .